Huren rijzen de pan uit!

Huren rijzen de pan uit, ook in Zoetermeer.

Het maakt voor de huurder niet bijster veel uit waarom de huren stijgen maar ze betalen gemiddeld wel 9% meer dan twee jaar geleden. Als het tij niet wordt gekeerd zal die trend zich voort blijven zetten.

Rijksoverheid treitert de woningcorporaties en dreigt hen met boetes. De boetes die de rijksoverheid oplegt, verrekenen de corporaties op hun beurt door aan de huurders.

De corporaties worden gedwongen om te bouwen maar kunnen dat niet budgetneutraal doen omdat gemeentes de hoofdprijs vragen voor de grond. Gelukkig vraagt Zoetermeer minder, maar de vraag is of dat voldoende is. Er worden de laatste jaren immers bijna geen betaalbare woningen gebouwd.

Is er wel vraag naar goedkope huurwoningen? De gemeenteraad van Zoetermeer is ruim een jaar doende de wethouder te bevragen hieromtrent. Je lost immers de vraag naar woningen alleen op als je weet wat er wordt gevraagd.

Het antwoord zal heus wel komen maar op straat hoor je bijvoorbeeld dat vier jaar inschrijven voor een woning niet tot succes heeft geleid. Het college blijft centimeters dikke nota’s schrijven die nergens toe leiden.

Natuurlijk, tijd lost alles op, maar zijn we daar tevreden mee? Zoetermeer laat het liefst alles over aan de vrije markt, maar ontkent dat juist dat de reden is waarom de woningmarkt vastzit.

Als we vinden dat de huur te duur wordt dan moeten we daar iets voor gaan doen.

De rijksoverheid heeft weer een nieuwe melkkoe gevonden. De scheefwoner. De uitleg is dat iemand die teveel verdient, de doorstroming tegenhoudt waardoor uiteindelijk een tekort ontstaat aan goedkope woningen. Het antwoord? Inkomensafhankelijke huurtoeslag. Een toeslag die u niet krijgt maar moet betalen. Simpelweg betekent dit dat je een boete moet betalen als je in een sociale huurwoning woont (grofweg tot 710 euro huur per maand) en meer verdient dan 1700 euro (bruto) per maand. Kassa.

De subsidie voor dure villa’s (hypotheekrenteaftrek) blijft ongemoeid.

Wij, huurders, zijn het zat. De huur van een huis wordt bepaald door het woongenot. Niet door ons salaris of belastingen. Daarom huurders: Spreek u uit voor een redelijke huur. Wij laten ons niet langer extra plukken.

Op deze website kunt u uw steun uitspreken. Tevens kunt u zich hier op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De bedoeling is uiteindelijk om gezamenlijk de huurverhoging van 1 juli binnen de perken te houden.

Platform Beter Huren 079